Một góc nhìn khác về nhân vật Tào Tháo: Anh hùng hay gian hùng?

Tài dùng người xuất chúng Những nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc được dựng thành phim. Năm Kiến An thứ 1 (196), Tào Tháo theo kế của mưu sĩ Trình Dục, chào đón vua Hiến Đế về Hứa Đô (nay là phía Đông Hứa Xương, tỉnh Hà Nam), rồi từ đó “dùng danh nghĩa … Read moreMột góc nhìn khác về nhân vật Tào Tháo: Anh hùng hay gian hùng?

Tào Tháo được coi là “gian hùng thời loạn” nhưng vẫn thua người này: Đó là ai?

Trong những năm cuối thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn, Tào Tháo nổi lên là một trong những thế lực mạnh nhất. Là người túc trí đa mưu, đồng thời biết chớp lấy thời cơ, Tào Tháo dùng chiêu bài “phò tá thiên tử hiệu lệnh chư hầu” lần lượt đánh bại các chư … Read moreTào Tháo được coi là “gian hùng thời loạn” nhưng vẫn thua người này: Đó là ai?

Chịu 2 thất bại, vì sao Quan Vũ chỉ đầu hàng Tào Tháo, phớt lờ Tôn Quyền? Lý do bất ngờ!

Việc thắng, bại là chuyện thường tình, nhưng đó là với một vị tướng. Còn nếu đặt thắng, bại vào một số danh tướng, có thể vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí làm nảy sinh ra những yếu tố tác động gây ảnh hưởng đến chiều hướng của lịch sử. Một … Read moreChịu 2 thất bại, vì sao Quan Vũ chỉ đầu hàng Tào Tháo, phớt lờ Tôn Quyền? Lý do bất ngờ!