ĐTCL 8.5: Xây dựng đội hình Garen Siêu Thú cực dễ vào top phiên bản 13.7

Garen được tăng sức mạnh trong phiên bản 13.7 và chúng ta có đội hình Garen Siêu Thú cực mạnh tại ĐTCL Mùa 8.5 Tiếp tục với series tìm hiểu những đội hình dễ vào top tại ĐTCL Mùa 8.5, trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu tới các bạn đội hình Siêu Thú … Read moreĐTCL 8.5: Xây dựng đội hình Garen Siêu Thú cực dễ vào top phiên bản 13.7

ĐTCL 8.5 Xây dựng đội hình Garen Siêu Thú cực dễ vào top phiên bản 13.7

Garen được tăng sức mạnh trong phiên bản 13.7 và chúng ta có đội hình Garen Siêu Thú cực mạnh tại ĐTCL Mùa 8.5 Tiếp tục với series tìm hiểu những đội hình dễ vào top tại ĐTCL Mùa 8.5, trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu tới các bạn đội hình Siêu Thú … Read moreĐTCL 8.5 Xây dựng đội hình Garen Siêu Thú cực dễ vào top phiên bản 13.7