Lên trừng phạt như thế nào cho hiệu quả tại Tiền mùa giải 2023? Nhận ngay lời khuyên từ Levi

Trừng phạt trong phiên bản tiền mùa giải 2023 đã được thay đổi, vậy chúng ta nên Trừng Phạt Đỏ, Xanh Dương và Xanh Lá như thế nào cho hợp lý? Khu rừng đã nhận được rất nhiều thay đổi trong phiên bản Tiền mùa giải 2023. Từ khởi đầu là lên trang bị đi … Read moreLên trừng phạt như thế nào cho hiệu quả tại Tiền mùa giải 2023? Nhận ngay lời khuyên từ Levi