Sau nhiều năm, phần trăm pin đã trở lại màn hình iPhone

Với bản beta thứ 5 của iOS 16, Apple đã cập nhật biểu tượng pin trên các mẫu iPhone có Face ID để hiển thị phần trăm pin cụ thể chứ không chỉ là biểu thị trực quan về pin. Chỉ báo pin mới này sẽ có trên các mẫu iPhone 12 và iPhone 13, … Read moreSau nhiều năm, phần trăm pin đã trở lại màn hình iPhone