Tốc chiến cập nhật chế độ ARAM

Trong bản cập nhật 3.4 sắp tới, Riot sẽ cho phép sử dụng nội năng Poro để đổi tướng trong các trận đấu ARAM.

Một phần thú vị của chế độ ARAM chính là tính ngẫu nhiên của nó, tuy nhiên nó sẽ không vui lắm nếu bạn ra trúng một đội hình siêu tệ mà lượt đổi tướng thì đã hết. Vậy nên từ bản cập nhật tới, bạn sẽ có thể mua thêm lượt đổi tướng trong ARAM bằng Nội Năng Poro.

Các thay đổi cụ thể như sau:

  • Sau khi bạn đã dùng hết lượt đổi miễn phí, bạn sẽ có tùy chọn mua thêm lượt đổi bằng Nội Năng Poro.
  • Bạn không thể sử dụng quá 2 lượt đổi (bao gồm cả miễn phí và mua thêm) mỗi trận, và bạn sẽ phải sử dụng hết lượt miễn phí trước.
    • Nghĩa là: Nếu bạn tham gia giai đoạn chọn tướng với 2 lượt đổi miễn phí, bạn sẽ không thể mua thêm lượt đổi cho trận đấu đó.
  • Mỗi ngày bạn chỉ có thể mua thêm tối đa 3 lượt đổi. Giới hạn này được làm mới mỗi ngày, giá mua lượt đổi tướng lần lượt là 50/100/200 Nội Năng Poro cho lần mua thứ 1/2/3.
  • Bạn không thể lưu trữ các lượt đổi mua thêm.
  • Lượt đổi tướng mua thêm cũng tương tự như lượt đổi miễn phí, đồng đội của bạn vẫn có thể chọn lấy tướng mà bạn đã đổi.

Đây có thể là cứu cánh cho những anh em đam mê chế độ chơi ARAM khi không còn đổi tướng miễn phí.