Vũ khí nào là thật sự tốt nhất cho Yoimiya trong Genshin Impact?

Để mở khóa toàn bộ tiềm năng sức mạnh của Yoimiya, người chơi Genshin Impact sẽ phải sử dụng cung 5 sao nếu muốn Yoimiya thật sự trở nên mạnh mẽ.

1. Polar Star

Chỉ số chính: 608 ATK cơ bản
Chỉ số phụ: Tỷ lệ CRIT 33,1%
Tác dụng: Kỹ năng nguyên tố và Sát thương nguyên tố tăng 12%. Sau khi Đòn đánh thường, Đòn tấn công tích điện, Kỹ năng nguyên tố hoặc Vụ nổ nguyên tố khi tấn công đối thủ, bạn sẽ nhận được hiệu ứng Ashen Nightstar trong 12 giây. Khi có 1/2/3/4 điểm cộng dồn Ashen Nightstar, sát thương của Yoimiya sẽ tăng thêm 10/20/30/48%. Ashen Nightstar được tạo bởi những kỹ năng chiêu thức của nhân vật do đó mà vũ khí này hoàn toàn thích hợp với Yoimiya.

2. Skyward Harp

Chỉ số chính: 674 ATK cơ bản
Chỉ số phụ: Tỷ lệ CRIT 22,1%
Tác dụng: Tăng 20% ​​sát thương chí mạng. Các đòn đánh có đến 60% cơ hội gây ra một đòn tấn công diện rộng nhỏ, gây ra 125% sát thương cho kẻ địch. Chỉ có thể xảy ra một lần trong mỗi 4 giây.
Skyward Harp sẽ luôn được ưu tiên trong những vũ khí Bow trong Genshin Impact. Cũng giống như các vũ khí khác, Skyward Harp có tác dụng cộng dồn sức mạnh cho người sử dụng vũ khí hệ cung. Ngoài nội tại của nó, Yoimiya cũng sẽ được hưởng các chỉ số Chính và Phụ của cây cung này, bổ sung rất nhiều sát thương cơ bản và tỷ lệ chí mạng vào chỉ số của Yoimiya.

3. Aqua Simulacra

Chỉ số chính: 542 ATK cơ bản
Chỉ số phụ: 88,2% sát thương chí mạng
Tác dụng: HP tăng 16% khi có đối thủ ở gần, thiệt hại do người sử dụng vũ khí này gây ra sẽ tăng thêm 20%. Điều này sẽ có hiệu lực cho dù nhân vật có ở trên sân hay không.

4. Thundering Pulse

Chỉ số chính: 608 ATK cơ bản
Chỉ số phụ: 66,2% sát thương chí mạng
Tác dụng: Tăng 20% ​​ATK và ban cho sức mạnh của Thunder Emblem. Ở cấp độ 1/2/3, Thunder Emblem sẽ tăng sức mạnh cho những đòn tấn công thường thêm 12/24/40%. Nhân vật sẽ nhận được lần tăng sức mạnh của Thunder Emblem trong các tình huống sau: Tấn công thường, Kỹ năng nguyên tố, Năng lượng ít hơn 100%.