Đấu Trường Chân Lý: Bạn có biết vòng chọn chung đầu sẽ có % ra trang bị như thế nào không?

Kiến thức chính xác về trang bị xuất hiện tại các vòng chọn chung Đấu Trường Chân Lý sẽ cho bạn thông tin để lập kế hoạch chính xác hơn.

Trong Đấu Trường Chân Lý, có rất nhiều kiến thức ẩn mà bạn sẽ không bao giờ biết được nếu không tìm kiếm chúng trên Google, (ví dụ như số lượng tướng ở từng mốc vàng trong bể tướng, tỉ lệ ra đồ của Đạo Chích…). Nhưng kiến thức này tuy nhỏ nhặt nhưng sẽ giúp bạn phần nào đó trong việc tìm ra lối đi, hướng chơi đẹp nhất để leo rank.

Hôm nay hãy cùng xemgame tìm hiểu một chủ đề mà có thể nhiều người đã thắc mắc từ lâu nhưng không biết phải hỏi ai, đó chính là vòng chọn chung sẽ có % ra trang bị như thế nào.

Theo đó, kiến thức chính xác về các vòng chọn chung như sau :

Vòng chọn chung đầu

 • 65% cơ hội xuất hiện tất cả các trang bị (có 1 cái xuất hiện 2 lần).
 • 11% đồ công (3x Kiếm,Cung,Gậy)
 • 11% đồ thủ (3x Áo,Giáp,Đai)
 • 11% đồ đa dụng (3x Nước Mắt, Găng, ngẫu nhiên)
 • 1.5% toàn Xẻng
 • 0.5% toàn Vương Miện Chiến Thuật
Bạn chỉ có 0.5% ra vòng chọn chung đầu tiên toàn Vương Miện Chiến Thuật

Vòng chọn chung thứ 2

 • 80% cơ hội xuất hiện tất cả các trang bị (có 1 cái xuất hiện 2 lần).
 • 15% cơ hội xuất hiện tất cả các trang bị và 1 Xẻng
 • 5% 3 Xẻng + 6 trang bị thành phần

Vòng chọn chung thứ 3

 • 30% cơ hội xuất hiện tất cả các trang bị (có 1 cái xuất hiện 2 lần).
 • 50% cơ hội xuất hiện tất cả các trang bị (ngẫu nhiên hoàn toàn)
 • 15% cơ hội xuất hiện tất cả các trang bị và 1 Xẻng
 • 5% 3 Xẻng + 6 trang bị thành phần

Vòng chọn chung thứ 4

 • 80% cơ hội xuất hiện tất cả các trang bị (có 1 cái xuất hiện 2 lần).
 • 15% cơ hội xuất hiện tất cả các trang bị và 1 Xẻng
 • 5% 3 Xẻng + 6 trang bị thành phần

Có thể bạn muốn xem thêm: ĐTCL Mùa 8: Sử dụng Lối Đi Riêng như thế nào cho hiệu quả?

Thế mới thấy những vòng chọn chung toàn Xẻng hay toàn Vương Miện Chiến Thuật mới hiếm như thế nào.