Sự phân hóa mức lương của các nhân viên trong ngành game hiện tay

Một bản báo cáo thống kê vừa được công bố cho thấy sự minh bạch trong bảng lương của nhân viên ngành game tại các vị trí khác nhau tại Vương quốc Anh.

Báo cáo công bố mức lương trung bình của người lao động ở các vai trò và lĩnh vực khác nhau. Báo cáo do Sally Blake từ studio độc lập Silent Games đứng đầu, trong khi Gemma Cooper, Giám đốc truyền thông tại Media Molecule, và Chris Filip, Giám đốc dự án tại Creative England tham gia đóng góp.

Tính đến thời điểm này, bảng báo cáo mức lương trung bình hàng năm đã có cho gần 50 vị trí khác nhau trên 7 cấp độ kỹ năng: thực tập sinh, nhân viên cấp cao, nhân viên cấp trung, nhân viên cấp cao, lãnh đạo, giám sát và giám đốc điều hành.

Ví dụ, bảng cho thấy mức lương trung bình (lương hàng năm) là 26.000 bảng cho nhà thiết kế trò chơi cấp thấp, 44.000 bảng cho cấp cao và 87.000 bảng cho cấp giám đốc.

Theo dữ liệu, các vị trí được trả lương thấp nhất là QA, với nhân viên cấp dưới trả trung bình 21.000 bảng, nhân viên cấp cao trả trung bình 27.000 bảng và lãnh đạo trả trung bình 35.000 bảng. Các công việc về thiết kế âm thanh, nghệ thuật 3D và báo chí cũng có mức lương trung bình thấp hơn.

Trong khi đó, các công việc được trả lương cao nhất là lập trình trực tuyến, với sinh viên thực tập kiếm được trung bình 30.000 bảng, nhân viên cấp cao kiếm được trung bình 70.000 bảng và các vị trí lãnh đạo trung bình khoảng 90.000 bảng. Các công việc được trả lương cao khác bao gồm phát triển kinh doanh, phân tích dữ liệu và sản xuất.

Black nói trong một cuộc phỏng vấn trước đây do Lottie Warren của Weather Factory thực hiện: “Chúng tôi đã tạo ra một bảng tính lương mới với mục tiêu làm cho chênh lệch lương có thể truy cập và hiển thị rõ ràng giữa các ngành nghề, vị trí và cấp độ kinh nghiệm. Sự minh bạch trong việc trả lương là điều mà ngành công nghiệp game cần thực hiện một cách căn cơ”.

Với báo cáo đó, các nhà thống kê hi vọng rằng chúng sẽ trở thành một công cụ hữu ích trong việc thảo luận về mức tiền lương trong ngành game. Từ đó điều chỉnh các mức lương phù hợp hơn đối với những nhà phát triển game và làm việc trong lĩnh vực game.